APK? Maak op tijd een afspraak.

 • Op tijd keuren

  Zes weken voor de APK-vervaldatum stuurt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een herinneringsbrief. Vergeet U toch om de auto te laten keuren, dan volgt er een flinke boete. Daarvoor hoef U niet eens te worden aangehouden: de RDW houdt van ieder voertuig de keuringsdatum bij en stuurt automatisch een bekeuring toe.

 • Steekproef na APK

  De RDW laat auto’s die worden afgemeld steekproefsgewijs een herkeuring ondergaan om te controleren of garages een auto terecht hebben goed- of afgekeurd. Als eigenaar van zo’n wagen ben je verplicht aan de steekproef mee te werken. Uw auto moet minimaal anderhalf uur beschikbaar blijven; binnen die tijd is de RDW-controleur aanwezig. Tel daar nog wel de tijd voor de steekproefkeuring bij op!

 • Wat neem je mee?

  Sinds 2010 is het niet meer nodig om deel 1 van het kentekenbewijs mee te brengen wanneer U een auto laat keuren. Ook het keuringsrapport van de vorige keer mag thuisblijven. U kunt zelfs de buurvrouw met de auto sturen wanneer het even niet uitkomt!

 • APK keuringsrapport kwijt?

  Bent u het APK-keuringsrapport kwijtgeraakt, dan kunt u voor € 16 een kopie aanvragen bij de Rijksdienst Wegverkeer, dat kan bij een RDW-keuringsstation of bij een van de drie RDW-klantenbalies, of bij de garage die de auto gekeurd heeft. U krijgt de kopie direct mee. Vergeet niet het originele kentekenbewijs mee te brengen!

 • Bij afkeuring

  Blijkt uit de APK-keuring dat uw auto gerepareerd moet worden, dan word de wagen afgekeurd.U hebt vervolgens twee maanden de tijd om de auto te laten herstellen. In de tussentijd mag u alleen met de auto rijden wanneer u onderweg bent naar het keuringsstation.

Maak een afspraak

Neem even contact met ons op via email:
schalken@xs4all.nl